Minggu, 09 Juni 2013

Hati-hati Kitab Perdukunan : Syamsul Ma'arif

KEJANGGALAN KITAB SYAMSUL MAARIF: Di kalangan masyarakat awam, sering kita melihat tulisan yang disebut Rajah, Wafaq ataupun Isim. Setiap bentuk dan tulisan pada benda te...